Preaload Image

FONDACIONI TURK MAARIF

Fondacioni Turk Maarif është bërë një markë e rëndësishme arsimore në të gjithë botën vitet e fundit. Me vizionin e të qenit një institucion që ushqen njerëz me mendje të pastër, tani është aktiv në më shumë se 44 vende me 393 shkolla, 42 konvikte me afërsisht 44 mijë studentë. Në Shqipëri, Fondacioni Turk Maarif është i pranishëm me Universitetin e Nju Jorkut në TiranëShkollën e Mesme të Nju Jorkut9-vjeçaren e Nju JorkutIMSA Elbasan dhe Kopshtin Farm Kindergarten. Sistemi arsimor IMS Albania është një rrugë drejt suksesit, duke rritur fëmijë nga 3 vjeç, derisa ata të arrijnë ëndrrat e tyre.

QëLLIMI I KRIJIMIT

Fondacioni Turk Maarif shërben si një portë për arenën ndërkombëtare të arsimit të Turqisë, që do të kontribuojë në rritjen e ndërveprimit kulturor dhe civilizues dhe duke hapur rrugën për arritjen e mirëqenies së përbashkët. Së bashku me Ministrinë e Arsimit Kombëtar, TMF e themeluar me ligjin e miratuar më 17 qershor 2016 nga Parlamenti turk është i vetmi subjekt i autorizuar për ofrimin e shërbimeve arsimore jashtë vendit.

Të bëhet një institucion arsimor që krijon njerëz me mendje të pastër që përdorin dijen për paqen dhe mirëqenien e njerëzimit.
Për të kryer aktivitete gjithëpërfshirëse edukative në mbarë botën bazuar në vlerat e përbashkëta të njerëzimit dhe traditën anatoliane të mençurisë.
Besimi. Transparenca. Bashkëpunimi dhe Solidariteti. Kopetenca dhe Virtyti. Përfshirja në Arsim. Universaliteti.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çankaya, Ankara

birolakgun@ybu.gov.tr

0332-2492695

Fjalimi i Prof. Dr. Birol AKGÜN

Në vitet e fundit, Turqia ka forcuar pozicionin e saj në arenën ndërkombëtare. Ekonomi është zhvilluar dhe infrastruktura fizike e saj është bërë mjaft e plotë dhe gradualisht realizon projektet e saj të mëdha të zhvillimit.

Në prag të shekullit 21, kultura anatoliane ka ringjallur trashëgiminë e saj të pasur kulturore, historike dhe qytetëruese. Kaluam përtej mureve artificiale të ndërtuara midis gjeografisë sonë virtuale dhe territorit të vendit tonë.