Preaload Image

BËHU PJESË E SHKOLLËS SONË

Të bëhesh pjesë e famijes sonë të madhe me shkollat tona për të arritur një standard në arsim dhe një të ardhme më të suksesshme.

Aplikantët pasi paraqiten pranë ambjenteve të shkollës drejtohen tek zyra e pranimeve, ku marrin një informacion të detajuar mbi arsimin, metodat, ambientet, pra çdo gjë qe ofron shkolla për një arsimim bashkëkohor.

New York Schools ofron bursa të plota (100%) dhe bursa të pjesshme duke vlerësuar rezultatin pas testimit.

Mbas pranimit është regjistrimi në shkollë dhe firmosja e një kontrate ndërmjet palëve.

Dokumentacioni që nevojitet pasi është marrë një përgjigje pozitive nga komisioni është:

  • Kartë Identiteti,
  • Fotogragi (dy copë),
  • Dëftesë e shkollës (nëse ka zhvendosje)

New York Schools ofron suport financiar e bursa studimi për nxënës të shkëlqyer.